باشگاه سلامت نوجوانان دختر خرم آباد

باشگاه سلامت نوجوانان دختر خرم آباد یک موسسه آموزشی ، فرهنگی و مشاوره ای است که تحت نظارت و حمایت وزارت بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و سازمان بین المللی یونیسف (سازمان حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان) قرار دارد .

این موسسه در یکی از مناطق مرکزی شهر خرم آباد (منطقه مطهری) قرار دارد که به لحاظ امکان دسترسی برای اقشار و گروه های مختلف از موقعیت مناسبی برخوردار است .

باشگاه سلامت نوجوانان دارای فضای کافی برای اجرای فعالیت های آموزشی ، مشاوره ای ، تفریحی و... می باشد ، همچنین از نظر امکانات و تجهیزات داخلی نیز دارای وسایل صوتی ، تصویری ، بازی فکری ، فیزیکی و کامپیوتری متناسب برای گروه سنی نوجوانان می باشد .

فعالیت های آموزشی که در این موسسه انجام می شود در قالب کارگاه های مهارت های زندگی و تحت عناوین ذیل به نوجوانان ارائه می گردد :

 • خودآگاهی
 • خودکارآمدی
 • حل مساله
 • تصمیم گیری
 • برقراری ارتباط موثر
 • مذاکره
 • کنترل خشم
 • کنترل استرس
 • جراتمندی (نه گفتن)
 • بهداشت بلوغ
 • پیشگیری از سوء مصرف مواد و الکل
 • پیشگیری از ابتلا به  بیماری HIV/ ایدز
 • پیشگیری از ابتلا به بیماری هپاتیت
 • پیشگیری از ابتلا به بیماری های مقاربتی 

 

لازم به ذکر است که این خدمات براساس تفکیک گروه های سنی (10 تا 13 سال ، 14 تا 16 سال ، 17 تا 19 سال) و متناسب با سطح نیاز سنجیده شده نوجوانان در مشاوره های فردی به گروه دختران ارائه شود .

باشگاه سلامت نوجوانان در جهت ایجاد حس امنیت و برقراری امکان حمایت حداکثری از  گروه مخاطب ، خود را موظف به حفظ اصل رازداری و محرمانگی کامل نسبت به اطلاعات مراجعین می داند .

با ما در ارتباط باشید