یکی از رسالت های باشگاه سلامت نوجوانان دختر خرم آباد،  انجام تست تشخیص سریع اچ آی وی درجهت پیشگیری از اچ آی وی می باشد در راستای این هدف، در تاریخ 1398/05/22 باشگاه سلامت نوجوانان دختر خرم آباد اقدام به انجام تست تشخیص سریع اچ آی وی در محل پارک بانوان، نمود .

با ما در ارتباط باشید