اچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آی‌وی یک بیماری عفونی است که از طریق خون و مایعات جنسی انتقال می یابد؛ یکی از اراه های پیشگیری از آن، علاوه بر مراقبت در مقابل خون و مایعات آلوده، انجام تست تشخیص سریع اچ‌آی‌وی به منظور اطمینان از سلامتی است.

باشگاه سلامت نوجوانان در راستای همین هدف، مطابق برنامه ریزی بلند مدت خود در زمینه ی پیشگیری از اچ‌آی‌وی/ایدز، در تاریخ هفدهم خردادماه سال نود و هشت، اقدام به انجام تست تشخیص سریع اچ‌آی‌وی در منطقه مطهری نمود. طی این برنامه تست تشخیصی برای تعدادی از متقاضیان، انجام گرفت.

با ما در ارتباط باشید