بیماری اچ آی وی به عنوان یک بیماری ویروسی و عفونی شناخته می شود که در صورت عدم کنترل و درمان در افراد مبتلا می تواند سیستم ایمنی فرد را تضعیف نموده و با رسیدن به مرحله ی ایدز بیمار را از پای درآورد. بنابراین، افراد در معرض این بیماری باید با انجام تست های تشخیصی لازم مورد شناسایی و سپس در مسیر درمان کنترلی قرار گیرند. در همین راستا در تاریخ 98/3/18 کادر فنی باشگاه سلامت نوجوانان خرم آباد با استقرار در منطقه ی شقایق، از متقاضیان انجام این آزمایش، تست تشخیص سریع اچ آی وی را به عمل آوردند.

با ما در ارتباط باشید