هفته ی سلامت روان امسال از 18 مهرماه الی 24 مهرماه و با شعار "سلامت روان جوانان و نوجوانان، جهان در حال تغییر" تعیین گردید . به همین مناسبت باشگاه سلامت سلامت نوجوانان خرم آباد نیز در راستای مسئولیت پذیری خود در ارتباط با گروه نوجوانان به برگزاری یک کارگاه آموزشی با محتوای سلامت روان اقدام نمود . در این کارگاه آموزشی که با همکاری سازمان های غیردولتی تحت پوشش سازمان بهزیستی و برای نوجوانان تحت پوشش این سازمان برگزار گردید ، مباحثی از جمله بیان ابعاد سلامت، تعریف سلامت روان و عوامل موثر بر سلامت روان از جمله خانواده، توانایی های فردی، تحصیلات و.... به شیوه ای فعالانه و مشارکتی به نوجوانان دختر آموزش داده شد .

با ما در ارتباط باشید