چادر سلامت به عنوان یکی از فعالیت های فوق العاده و جدید از سوی باشگاه سلامت نوجوانان در روز دوشنبه مورخ 97/8/28 به ساکنین منطقه علی آباد خدمات رایگان ارائه نمود.چادر سلامت که با همراهی پزشک، کارشناس مامایی، مشاور و کارشناس بهداشت به صورت دوره ای در مناطق مختلف شهر خرم آباد برپا می شود، خدمات مختلف از قبیل ویزیت توسط پزشک، مشاوره مامایی و انجام تست تشخیص سریع اچ آی وی/ ایدز را به صورت رایگان در اختیار ساکنین مناطق قرار می دهد.

با ما در ارتباط باشید