این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن تغییر شرایط ، زندگی اکثر مردم تحت تاثیر قرار گرفته است. تغییر شرایط جامعه که به دنبال قرنطینه ی اجباری پیش آمده و موقعیت افراد رادر هر سن و وضعیتی تحت تاثیر قرار داده است، موجب ایجاد موقعیت های متفاوت با قبل و تغییر در سبک زندگی افراد شده است. خانواده ها به عنوان رکن اصلی اجتماع، بیشترین تاثیر را از شرایط جدید پذیرفته اند(شرایط اقتصادی، حضور حداکثری افراد خانواده در کنار هم، تحصیلات مجازی فرزندان و... ). همین امر تبعاتی را که ممکن است بسیار طولانی مدت هم باشند، به دنبال خواهد داشت. هدف اصلی باشگاه سلامت نوجوانان دختر خرم آباد، توانمندسازی نوجوانان در راستای روبرویی با مسائل مشکلات نوجوانی و مراحل مختلف اجتماعی است که با توجه به شرایط پیش آمده، همین هدف را مطابق شرایط روز، اجرا و پیگیری می نماید.

باشگاه سلامت نوجوانان، در جهت توانمندسازی نوجوانان به ویژه در دوران قرنطینه که امکان ملاقات حضوری نوجوانان کمتر شده است، فعالیت های خود از جمله آموزش و مشاوره را به صورت مجازی و همچنین تماس های تلفنی به نوجوانان ارائه میکند، همچنین در موارد ضروری مشاوره ها و سایر خدمات به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برای نوجوانان انجام میشود.

با ما در ارتباط باشید