منطقه ی گل سفید به عنوان یکی از مناطق مرکزی و در معرص آسیب شهر خرم آباد روز سه شنبه مورخ 97/9/6 میزبان اردوی جهادی بود. این اردوی جهادی که با همکاری واحد فرماندهی بسیج شهرستان خرم آباد برگزار گردید، علاوه بر ارائه مطالب علمی و مفید به شرکت کنندگان ادر اردوی جهادی ، تست تشخیص سریع اچ آی وی/ ایدز را نیز به عنوان یک خدمت رایگان از سوی باشگاه سلامت نوجوانان در اختیار ساکنین منطقه قرار داد.

با ما در ارتباط باشید