باشگاه سلامت نوجوانان دختر خرم آباد در روز پنجشنبه مورخ 98/11/17 آموزش پیشگیری از بیماری کرونا را توسط کارشناس دانشگاه علوم پزشکی به دختران نوجوان ارائه نمود. ویروس کرونا به همان شیوه ای عمل می کند که ویروس های سرماخوردگی عمل می کنند. کرونا باعث ایجاد عفونت در بینی ، سینوس ها و دستگاه تنفسی فوقانی می شود، بیشتر ویروس های کرونا خطرناک نیستند اما برخی از انواع آنها خطرناک هستند، از طریق سرفه و عطسه، یا دست زدن به دست یا صورت فرد آلوده یا لمس کردن چیز هایی که افراد آلوده به آنها دست زده اند، انتقال می یابد.

با ما در ارتباط باشید