باشگاه سلامت نوجوانان در جهت رسالت آموزشی خود مبنی بر آگاه سازی نوجوانان نسبت به بیماری اچ ای وی/ ایدز ، راه های انتقال، پیشگیری و درمان این بیماری به ارائه اموزش می پردازد. در این راستا، روز شنبه مورخ 97/8/26 جلسه اموزشی با همکاری آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان خرم آباد برگزار گردید که طی ان علاوه بر انتقال آموزش های لازم در رابطه با بیماری اچ آی وی/ ایدز به 70نفر از نوجوانان، به سوالات و مسائل ذهنی آنان در این رابطه نیز پاسخ داده شد.

با ما در ارتباط باشید