یکی از اهداف باشگاه های سلامت نوجوانان، آگاه سازی نوجوانان و خانواده ها در جهت سلامت هرچه بیشتر بوده و آموزش پیشگیری از بیماری ها از روشهای دستیابی به این مهم است؛ به همین منظور باشگاه سلامت نوجوانان خرم آباد با کمک کارشناسان فعال و داوطلب خود در مراکز و پایگاه های مختلف شهر به آموزش و نیازمند یابی می پردازد. در پاییز سال 98 اجرای این برنامه ها در منطقه ی فلک الدین و با کمک پایگاه خدمات اجتماعی مهر امکان پذیر شد.

با ما در ارتباط باشید