ابتلا به بیماری اچ آی وی به عنوان یک احتمال موجود، تمام گروه های سنی و جنسی را در برمی گیرد. در این میان یکی از گروه های مهمی که لازم است به دلیل قرار گرفتن در دوره ای که سرآغاز ورود به جامعه و برقراری ارتباطات اجتماعی محسوب می شود مورد آموزش قرار گیرد، گروه نوجوانان و جوانان می باشد. نوجوانان و جوانان می بایست در رابطه بابیماری اچ آی وی/ایدز، راه های انتقال، روش های پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری مورد آموزش قرار گیرند. بنابراین باشگاه سلامت نوجوانان نیز در راستای رسالت مهم خویش در زمینه ی افزایش سلامت نوجوانان، تعداد 150 نفر از نوجوانان دختر واقع در گروه سنی 14 تا 19 سال و در حال تحصیل در دبیرستان های دوره اول و دوم "مرصاد" و "معصومیه" را در اردیبهشت ماه سال 98 تحت آموزش مهارت پیشگیری از ابتلاء به اچ ای وی/ایدز قرار داده است.

با ما در ارتباط باشید